Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 158/2005Usnesení NS ze dne 23.03.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:28.CDO.158.2005.1
Dotčené předpisy

§ 239 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 158/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobkyně J. Š., zastoupené advokátem, proti žalovanému Zemědělskému družstvu Š., o náhradu živého a mrtvého inventáře, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 7 C 778/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2004, č. j. 17 Co 340/2004-15, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením výše označeným potvrdil usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 28. 5. 2004, č. j. 7 C 778/2004-4, kterým bylo řízení zastaveno podle § 83 a § 104 odst. 1 o. s. ř., neboť o téže věci již bylo zahájeno řízení pod sp. zn. 7 C 1056/95, probíhající taktéž u Okresního soudu ve Znojmě.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně, s připojením se advokáta k podání, ve lhůtě dovolání.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Dovolací soud zjistil, že formální náležitosti dovolání byly splněny a že dovolání je přípustné podle § 239 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., neshledal však jeho důvodnost.

Z argumentace obou nižších instancí a z dostupného spisového materiálu je patrno, že překážka litispendence (řízení o téže věci již zahájeného), bránící pokračovat v později zahájeném řízení, je v posuzované věci dána. Ani dovolatelka neuvedla v dovolání žádná tvrzení, která by snad důvody dovoláním napadeného usnesení mohla účinně zpochybnit (opět se hovoří o „rozšíření návrhu“).

Dovolací soud proto dovolání žalobkyně podle § 243b odst. 2 o. s. ř. zamítl.

Žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. března 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru