Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1500/2004Usnesení NS ze dne 19.08.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:28.CDO.1500.2004.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1500/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Ireny Hladíkové a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce V. L., proti žalovanému J. H., o „odstranění porušování práv z občanskoprávních vztahů“, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 24 C 119/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2003, č.j. 39 Co 396/2003-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze výše označeným bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 3. 9. 2003, č. j. 24 C 119/2003-6, kterým bylo odmítnuto podání žaloby pro neprojednatelnost podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu. Žádnému z účastníků nepřiznal odvolací soud náhradu nákladů odvolacího řízení; v odvolacím řízení úspěšnému žalovanému náklady řízení nevznikly.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 25. 2. 2004, č.j. 24 C 119/2003-31, uložil soud prvního stupně dovolateli, nechť do deseti dnů od doručení usnesení doplní podání dovolání tak, že sdělí, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí dovoláním, čeho se v rámci dovolacího řízení domáhá a dovolání nechť je předloženo jako sepsané advokátem. Soud prvního stupně dále poučil dovolatele, že neodstranění vad podání ve lhůtě určené soudem bude mít za následek „ukončení řízení o dovolání“. Soud tak učinil opatření k odstranění nedostatku podmínky dovolacího řízení podle § 104 odst. 2 věta první o.s.ř.

Dovolateli bylo citované usnesení soudu prvního stupně doručeno náhradním doručením podle § 46 odst. 1, 2 občanského soudního řádu (dále „o.s.ř.“) dne 8. 3. 2004. Dovolatel ve lhůtě určené soudem vymezené vady neodstranil.

Nejvyšší soud České republiky rozhodl o podaném dovolání jako dovolací soud (§ 10a o.s.ř.).

Podání dovolání zahrnuje vady, pro které je důvod dovolací řízení zastavit. Dovolatel není zastoupen, přes výzvu soudu k odstranění této vady dovolacího řízení, advokátem (§ 241 odst. 1 o.s.ř.). Dále dovolání v dovolací dvouměsíční lhůtě od doručení napadeného rozhodnutí odvolacího soudu nezahrnuje dovolací důvod (§ 241b odst. 1 věta první o.s.ř.).

Dovolací soud tedy dovolací řízení zastavil podle § 104 odst. 2 věta třetí za použití § 243c odst. 1 o.s.ř. z důvodu neodstraněného nedostatku podmínky dovolacího řízení (po výzvě soudu podle § 104 odst. 2 věta první o.s.ř.) - nedostatku obligatorního zastoupení v dovolacím řízení a nedostatku dovolacího důvodu v dovolání v rámci dovolací lhůty.

O náhradě nákladů řízení o dovolání rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.; dovolatel procesně zavinil zastavení dovolacího řízení a žalovanému náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 19. srpna 2004

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru