Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1447/2005Usnesení NS ze dne 23.09.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:28.CDO.1447.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1447/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce D. G., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1. M. Z., 2. R. Z., oběma zastoupeným advokátkou, o vyklizení nebytového prostoru, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 33 C 44/2002, o dovolání druhého žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 10. 2004, č.j. 38 Co 26/2004-81, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Druhý žalovaný je povinen zaplatit na nákladech řízení o dovolání žalobci částku 1.025,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce.

III. Druhému žalovanému bude po právní moci tohoto usnesení vrácen Městským soudem v Brně soudní poplatek, zaplacený za dovolání ve výši 5.000,- Kč.

Odůvodnění:

Druhý žalovaný vzal prostřednictvím své zástupkyně podáním datovaným dne 29. 8. 2005 zpět dovolání, které podal proti výše označenému rozsudku odvolacího soudu.

Dovolací soud proto podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. řízení o dovolání zastavil.

Poněvadž se žalobce k dovolání podáním ze dne 15. 3. 2005, prostřednictvím svého právního zástupce, písemně vyjádřil, uložil dovolací soud druhému žalovanému, aby žalobci podle § 243c odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř. zaplatil náklady, takto vzniklé v dovolacím řízení. Odměna za provedený úkon činila ve výchozí částce 3.800,- Kč (podrobněji viz odůvodnění rozsudku odvolacího soudu), avšak vzhledem k zastavení dovolacího řízení a jedinému úkonu protistrany v tomto řízení bylo nutno výchozí odměnu krátit dvakrát o 50 % (§ 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb.). Po tomto krácení představovala konečná částka odměny za úkon 950,- Kč, ke kterým bylo nutno přičíst 75,- Kč režijního paušálu.

V souladu se zákonem o soudních poplatcích uložil dovolací soud soudu prvního stupně, aby druhému žalovanému vrátil po právní moci tohoto usnesení soudní poplatek, jak byl za podané dovolání zaplacen.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. září 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru