Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1445/2014Usnesení NS ze dne 07.07.2014

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.1445.2014.3
Dotčené předpisy

§ 164 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1445/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským v právní věci žalobce DRUŽBA – stavební bytové družstvo se sídlem v Brně, Kapucínské náměstí 100/6, IČ: 00047708, právně zastoupeného JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní 5, proti žalovanému Statutárnímu městu Brnu se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 1, IČ: 44992785, o zaplacení 28.062,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 115 C 113/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. prosince 2013, č. j. 15 Co 271/2013 – 93, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2014, č. j. 28 Cdo 1445/2014-115, opravuje se v údaji o dovolateli tak, že tato část správně zní: „o dovolání žalovaného“.

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení shora uvedeného usnesení bylo v záhlaví uvedeno označení dovolatele tak, že je jím žalobce. Přitom z obsahu spisu zřetelně plyne, že dovolatelem v této věci byl žalovaný.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Uvedené ustanovení se vztahuje rovněž na případy usnesení (§ 167 odst. 1, věta první o. s. ř., § 167 odst. 2 o. s. ř.). Stejně tak toto ustanovení je použitelné pro dovolací řízení (§ 243b o. s. ř.).

Za použití shora uvedeného ustanovení byla proto shora uvedené chyba v psaní opravena tímto usnesením.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 7. července 2014

JUDr. Josef Rakovský

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru