Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1319/2003Usnesení NS ze dne 30.10.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:28.CDO.1319.2003.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1319/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce V. Š., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Zemědělskému družstvu S., zastoupenému advokátkou, o zaplacení 398.949,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 5 C 199/92, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 10. 2002, č. j. 21 Co 259/2002-448, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 10. 2002, č. j. 21 Co 259/2002-448, bylo odmítnuto odvolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 20. 6. 2002, č. j. 5 C 199/92-424, kterým byla žaloba o zaplacení částky 398.949,- Kč s příslušenstvím zamítnuta. Odvolací soud shledal, že žalobce přes výzvu neodstranil ve lhůtě vady podaného odvolání (§ 43 odst. 2, § 211 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku podal žalobce prostřednictvím svého zástupce ve lhůtě dovolání blanketní formou dne 22. 1. 2003, následně potvrzené písemně dne 24. 1. 2003. Dovolání obsahovalo označení rozhodnutí odvolacího soudu a stručný dovolací návrh, nikoli však vylíčení dovolacích důvodů ve smyslu ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (je pouze uvedeno, že právní posouzení věci není v souladu se spisovými údaji). Soud prvního stupně poté vyzval zástupce žalobce usnesením doručeným dne 31. 1. 2003 k odstranění vady dovolání, spolu s upozorněním na možnost odmítnutí dovolání dovolacím soudem. Vada dovolání však nebyla v soudcovské lhůtě tří týdnů ani později odstraněna.

Dovolací soud proto dovolání žalobce odmítl (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 2 o. s. ř.).

Je žádoucí poznamenat, že podle obsahu přípisu, provedeného soudem prvního stupně ze dne 2. 6. 2003 (v souvislosti se zapůjčením spisu), měl snad žalobce odvolat svému zástupci plnou moc. Spis však takový procesní úkon, ani sdělení advokáta či účastníka o něm, neobsahuje. Jak vyplývá z plné moci ze dne 15. 10. 1998, zmocnil žalobce JUDr. K. S. ke svému zastoupení generálně, tedy i k podání dovolání. I v případě, že by žalobce chtěl - při povinném zastoupení - nechat odstranit vadu dovolání jiným zmocněným advokátem, bylo by to již bez právního významu. Usnesení odvolacího soudu bylo totiž zástupci žalobce doručeno dne 27. 11. 2002 a odstranit vytčenou vadu dovolání bylo účinně možné jen do konce běhu dovolací lhůty pro dovolatele, tedy do 27. 1. 2003.

Žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 30. října 2003

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru