Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 127/2012Usnesení NS ze dne 05.08.2013

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.CDO.127.2012.3
Dotčené předpisy

§ 164 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 127/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským, o dovolání dovolatele Pozemkového fondu České republiky, nyní ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ 45797072, 103 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, proti rozsudku Městského soudu v Praze z 2. 6. 2011, sp. zn. 53Co 97/2011, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 188/2004 (žalobce Ing. Z. B., P. 5, O. n. 1621/5, zastoupeného JUDr. Ladislavem Košťálem, advokátem, 270 24 Zbečno, Na Riviéře 123, proti žalovanému Pozemkovému fondu ČR, nyní ČR – Státnímu pozemkovému úřadu, IČ 45797072, 103 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, o výši nároku za převod pozemků), takto:

Odůvodnění písemného vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. března 2012, č. j. 28 Cdo 127/2012-318 se opravuje takto:

Na straně 1., v odstavci prvním shora věta druhá správně zní : ,,Tímto rozsudkem soudu prvního stupně bylo určeno, že nárok žalobce na bezúplatný převod jiných pozemků do vlastnictví žalobce podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb. za nevydanou část pozemku parc. č. 748 (o výměře 24 024 m2) v katastrálním území S. (dříve Ř.) činí částku 4.684.680,- Kč a za nevydanou část pozemku parc. č. 761/1 (o výměře 3 678 m2) v katastrálním území Stodůlky (dříve Ř.) činí 717.210,- Kč.“

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení v odůvodnění shora uvedeného usnesení byla na straně 1., v odstavci prvním shora ve větě druhé nesprávně uvedena částka ,,42.684.680,- Kč“ za nevydanou část pozemku parc. č. 748 (o výměře 24 024 m2) v katastrálním území S. (dříve Ř.).

Přitom z obsahu spisu, procesního spisu Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 34 C 188/2004 (č. l. 262) je zřejmé, že nárok žalobce na bezúplatný převod jiných pozemků do vlastnictví žalobce podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb. za nevydanou část pozemku parc. č. 748 (o výměře 24 024 m2) v katastrálním území S. (dříve Ř.) činí správně částku 4.684.680,- Kč.

Podle § 164, věty první občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

V daném případě shora chybné uvedení dané částky představuje chybu v psaní, která je odstranitelná postupem podle citovaného ustanovení § 164 o. s. ř, jež je použitelné (§ 243c odst. 1 o. s. ř.) i pro dovolací řízení. Dovolací soud proto za použití citovaného usnesení přistoupil k vydání tohoto opravného usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. srpna 2013

JUDr. Josef Rakovský

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru