Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1153/2016Usnesení NS ze dne 30.05.2017

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.1153.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1153/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milošem Pólem v právní věci žalobce K. Z., P., zastoupeného Mgr. Ladou Behenskou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Mánesova 864/19, proti žalované D. Z., P., zastoupené JUDr. Ivanou Syrůčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Plzeňská 232/4, o zaplacení částky 246 903,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 4 C 114/2009, o dovolání žalobce i žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. července 2015, č. j. 12 Co 191/2015-248, takto:

I. Dovolací řízení o dovolání žalobce i žalované se zastavují.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které následně podáním ze dne 17. 5. 2017, doručeným soudu dne 18. 5. 2017, vzal zpět. Rovněž žalovaná své dovolání podané k Nejvyššímu soudu proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu, následně podáním ze dne 19. 5. 2017, doručeným soudu dne 22. 5. 2017, vzala zpět a navrhla zastavení dovolacího řízení. Oba dovolatelé se také vzdali práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání obou dovolatelů (účastníků) podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen ,,o. s. ř.“), zastavil. Dovolací soud o něm rozhodoval podle o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterými se mění zákon č. 99/1963 Sb., o. s. ř., ve znění pozdějších předpisů).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2017

Mgr. Miloš Pól

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru