Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 75/2017Usnesení NS ze dne 20.04.2017

HeslaObnova řízení
Příslušnost soudu věcná
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.ND.75.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104a odst. 4,6 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 235a odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 75/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce J. V., proti žalované PRAMOS, a. s., se sídlem v Šitbořicích, Brněnská 577, PSČ 691 76, identifikační číslo osoby 63479087, o zaplacení 175.030 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 131/2006, o žalobě žalobce na obnovu řízení, takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci je příslušný Okresní soud v Břeclavi.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Břeclavi.

Odůvodnění:

Žalobce adresoval Nejvyššímu soudu České republiky podání, z jehož obsahu vyplývá, že se jím domáhá obnovy řízení, které bylo vedeno (a pravomocně skončeno) u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 131/2006.

Podle § 235a odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř.), žalobu na obnovu řízení projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

Podle § 104a odst. 6 o. s. ř. v usnesení, jímž bylo rozhodnuto, že k projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v prvním stupni jiné soudy, než u kterých bylo řízení zahájeno, se rovněž uvede soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení; ustanovení § 105 tím není dotčeno.

V návaznosti na výše uvedené Nejvyšší soud podle § 235a odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 104a odst. 4 a 6 o. s. ř. rozhodl, že předmětná věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Okresnímu soudu v Břeclavi, který věc projednával v prvním stupni.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. dubna 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru