Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 73/2017Usnesení NS ze dne 04.04.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.ND.73.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 6 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 73/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně SMART Comp. a. s., se sídlem v Brně, Kubíčkova 1115/8, PSČ 635 00, identifikační číslo osoby 25517767, zastoupené JUDr. Michaelou Voseckou Klečkovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Ječná 1321/29a, PSČ 621 00, proti žalované T. R., o zaplacení 829 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 218/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 218/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání platebního rozkazu podaným k Okresnímu soudu v Hodoníně dne 23. září 2014 se žalobkyně domáhá zaplacení částky 829 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 7 C 218/2014-17, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Městskému soudu v Brně s tím, že žalovaná má bydliště v jeho obvodu.

Dne 9. března 2016 Městský soud v Brně předložil věc v souladu s § 105 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), svému nadřízenému soudu - Krajskému soudu v Brně - k rozhodnutí o nesouhlasu s jejím postoupením.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 6. dubna 2016, č. j. 15 Nc 1069/2016-52, rozhodl, že nesouhlas Městského soudu v Brně s postoupením věci je důvodný, neboť pojem „bydliště“ ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. nelze zaměňovat s pojmem „trvalý pobyt“. Žalovaná nemůže mít bydliště na adrese ohlašovny (kde má toliko úředně evidován trvalý pobyt), jak dovodil Okresní soud v Hodoníně.

Usnesením ze dne 9. listopadu 2016, č. j. 7 C 218/2014-73, Okresní soud v Hodoníně vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaná je od 24. prosince 2013 hlášena k trvalému pobytu na adrese M. m. B. - odboru správních činností [viz § 10 odst. 4 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)] a její faktické bydliště se nepodařilo zjistit.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Hodoníně, u nějž bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. dubna 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru