Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 230/2018Usnesení NS ze dne 21.11.2018

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:27.ND.230.2018.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 105 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 230/2018-32

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce A. S., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Jindřichem Lvem, advokátem, se sídlem v Praze 10, Murmanská 1475/4, PSČ 100 00, proti žalované World of drinks s. r. o., sídlem v Ostravě, Sládkova 372/8, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 03565751, o zaplacení 82.455,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 C 18/2018, o návrhu na delegaci, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 C 18/2018, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí jinému soudu.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Okresnímu soudu v Ostravě dne 28. 12. 2017 domáhá po žalované a po T. V. zaplacení 82.455,10 Kč s příslušenstvím z důvodu neuhrazení ceny za poskytnuté služby a dodané zboží.

Okresní soud v Ostravě vyloučil usnesením ze dne 4. 4. 2018, č. j. 38 C 18/2018-18, řízení ve vztahu k T. V. k samostatnému projednání a k jeho námitce vyslovil 30. 5. 2018 svoji místní nepříslušnost a věc po právní moci postoupil Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou.

Dne 27. 7. 2018 předložil Okresní soud v Ostravě podle § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu návrh, aby řízení ve věci proti žalované bylo přikázáno k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou.

Okresní soud v Ostravě návrh odůvodnil tím, že řízení ve vztahu k T. V. bylo vyloučeno k samostatnému projednání, a má tak za to, že jsou v tomto případě dány podmínky pro delegaci věci k Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou z důvodu vhodnosti v souladu s § 12 odst. 2 o. s. ř., neboť v obou řízeních mají být provedeny totožné důkazy a procesní obrana žalované a T. V. je taktéž shodná.

Žalobce ani žalovaná se k návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti nevyjádřili.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou s postoupením věci nesouhlasil, a předložil ji proto postupem podle § 105 odst. 3 o. s. ř. k rozhodnutí o důvodnosti svého nesouhlasu Krajskému soudu v Brně – pobočce v Jihlavě. Ten usnesením ze dne 20. 8. 2018, sp. zn. 54 Nc 216/2018, rozhodl o tom, že nesouhlas Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou s postoupením věci je důvodný. Označeným usnesením je vázán i Okresní soud v Ostravě (§ 105 odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc tomuto soudu nepřikázal. Učinil tak již proto, že důvod, pro který Okresní soud v Ostravě věc s návrhem na postoupení z důvodu vhodnosti předložil, v mezidobí odpadl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 11. 2018

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru