Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 977/2018Usnesení NS ze dne 09.01.2019

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.977.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 977/2018-137

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci umístěného M. V., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem, se sídlem v Brně, Krkoškova 748/28, PSČ 613 00, za účasti Krajské nemocnice Liberec, a. s., se sídlem v Liberci, Husova 357/10, PSČ 460 01, doručovací číslo 460 63, identifikační číslo osoby 27283933, o vyslovení přípustnosti převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu, o žalobě pro zmatečnost podané umístěným M. V. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 8. 7. 2015, č. j. 36 Co 266/2015-39, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 36 Co 266/2015, o dovolání umístěného M. V. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2017, č. j. 4 Co 132/2016-97, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal umístěný M. V. dovolání, které posléze, podáním ze dne 20. 12. 2018, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.

[2] Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

[3] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 1. 2019

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru