Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 948/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.948.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 948/2020-96

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobce F. O., narozeného XY, bytem XY, o podání nazvaném jako „žaloba pro zmatečnost dle § 229 odst. 4 o. s. ř. a kasační stížnost dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. ve věci právního nároku na starobní důchod“, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 10070/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 7. 2019, č. j. 29 Co 214/2019-75, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 26. 3. 2019, č. j. 32 Nc 10070/2016-68, zastavil dovolací řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2018, č. j. 29 Co 497/2018-63 (výrok I.), a rozhodl o nákladech dovolacího řízení (výrok II.).

[2] K odvolání žalobce Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

[4] Usnesením ze dne 6. 1. 2020, č. j. 32 Nc 10070/2016-86, Obvodní soud pro Prahu 2 nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce.

[5] Nejvyšší soud následně usnesením ze dne 28. 4. 2020, č. j. 27 Cdo 948/2020-92, vyzval dovolatele k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4.000 Kč s poučením, že nebude-li soudní poplatek za dovolání zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Výzva byla dovolateli doručena 7. 5. 2020.

[6] Dovolatel v podání ze dne 11. 5. 2020, došlém Nejvyššímu soudu dne 12. 5. 2020, vznesl námitku podjatosti soudce JUDr. Filipa Cilečka. S ohledem na způsob, jakým je tato námitka formulována, jakož i s ohledem na to, že není nikterak odůvodněna, Nejvyšší soud považuje vznesenou námitku podjatosti za zjevné zneužití tohoto procesního institutu; proto k této námitce nepřihlížel [§ 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)].

[7] Jelikož dovolatel soudní poplatek za dovolání přes poučení o následcích jeho nečinnosti nezaplatil ani k výzvě dovolacího soudu, ani později, předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř., řízení o dovolání podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

[8] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru