Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 64/2020Usnesení NS ze dne 21.04.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.64.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2086/20


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 64/2020-66

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci žalobce Bytového družstva KŘOVINA, družstva, se sídlem v Praze 4, V Křovinách 1541/18, PSČ 147 00, identifikační číslo osoby 64946592, proti žalovanému M. Š., narozenému XY, bytem XY, o vyklizení bytu, o žalobách pro zmatečnost a na obnovu řízení podaných žalovaným proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 4. 2018, č. j. 39 C 229/2006-457, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 4/2018, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2019, č. j. 62 Co 307/2019-45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 16. 8. 2019, č. j. 25 C 4/2018-40, podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil řízení o dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2019, č. j. 62 Co 19/2019-16, z důvodu nezaplacení soudního poplatku za dovolání žalovaným ve stanovené lhůtě (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

[2] Městský soud v Praze k odvolání žalovaného v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, ve kterém požádal o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

[4] V usnesení ze dne 28. 1. 2020, č. j. 27 Cdo 64/2020-60, Nejvyšší soud dovolatele vyzval, aby do 15 dnů ode dne doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání, který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4.000 Kč, a to v kolcích nebo na (v usnesení specifikovaný) účet Nejvyššího soudu, a poučil ho, že v případě nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 30. 1. 2020.

[5] Usnesením ze dne 3. 3. 2020, č. j. 27 Cdo 64/2020-63, Nejvyšší soud zamítl žádost dovolatele o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a změnil usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2020, č. j. 27 Cdo 64/2020-60, tak, že lhůtu pro zaplacení soudního poplatku za dovolání stanovil na 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 6. 3. 2020.

[6] Jelikož lhůta k zaplacení soudního poplatku za dovolací řízení určená dovolateli Nejvyšším soudem marně uplynula, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

[7] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 4. 2020

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru