Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 5653/2017Usnesení NS ze dne 23.01.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.5653.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.

§ 229 odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 5653/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Bytového družstva Zdiměřická 1437, se sídlem v Praze 4, Zdiměřická 1437/29, PSČ 149 00, identifikační číslo osoby 61861481, zastoupeného H. K., o zápis změn do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Dr 1671/MSPH, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. července 2017, sp. zn. 14 Cmo 15/2017, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. listopadu 2016, č. j. Dr 1671/RD94/MSPH, Fj 413260/2016, vymazal z obchodního rejstříku místopředsedu představenstva navrhovatele P. P. a na jeho místo zapsal L. O.

K odvolání navrhovatele Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením zastavil odvolací řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání.

Podle § 238 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné podle § 237 o. s. ř. proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

Právě o tento případ jde v posuzované věci.

Usnesení, jímž odvolací soud zastavil odvolací řízení, je sice usnesením, jímž se odvolací řízení končí, podle § 229 odst. 4 o. s. ř. je však může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost (k tomu srov. obdobně i důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 36/2013, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2016, sp. zn. 29 Cdo 5331/2015).

Přípustnost dovolání nemůže založit ani nesprávné poučení poskytnuté účastníku odvolacím soudem v písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí o tom, že dovolání je přípustné (k tomu srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 29 Odo 62/2001, a ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněná pod čísly 73/2001 a 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. ledna 2018

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru