Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 4848/2017Usnesení NS ze dne 27.11.2017

HeslaPříslušnost soudu funkční
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.4848.2017.1
Dotčené předpisy

§ 201 o. s. ř.

§ 10 odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 4848/2017-163

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce Honební společenstvo Vendryně – Prašivá, se sídlem ve Vedryni 842, PSČ 739 94, identifikační číslo osoby 71201734, zastoupeného Mgr. Janem Sikorou, advokátem, se sídlem v Třinci, náměstí Míru 551, PSČ 739 61, proti žalovanému Mysliveckému spolku Vendryně – Prašivá, se sídlem ve Vendryni 842, PSČ 739 94, identifikační číslo osoby 70632227, zastoupenému JUDr. Vlastimilem Burešem, advokátem, se sídlem v Mostech u Jablunkova 13, PSČ 739 98, o zdržení se zásahu do práva držby, vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 41 C 70/2015, o „odvolání“ žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. září 2017, č. j. 57 Co 168/2017-150, takto:

Řízení o „odvolání“ proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. září 2017, č. j. 57 Co 168/2017-150, se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Frýdku – Místku rozsudkem ze dne 7. prosince 2016, č. j. 41 C 70/2015-111, uložil žalovanému povinnost zdržet se výkonu práva myslivosti v honitbě Vendryně – Prašivá (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný odvolání.

Krajský soud v Ostravě jakožto odvolací soud usnesením ze dne 7. září 2017, č. j. 57 Co 168/2017-150, ustanovil žalobci opatrovníka JUDr. Petra Hampla, Ph.D., advokáta.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce „odvolání“.

Odvolání je řádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále též jen „o. s. ř.“). Odvoláním však nelze napadnout rozhodnutí vydané krajským soudem jako soudem odvolacím (v řízení o odvolání proti rozhodnutí okresního soudu).

Funkčně příslušný k projednání a rozhodnutí o odvolání podanému proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu prvního stupně je vrchní soud (§ 10 odst. 2 o. s. ř.). Funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího však občanský soudní řád neupravuje. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínek řízení, Nejvyšší soud řízení o „odvolání“ podle § 243b ve spojení s § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3047/2010, či ze dne 28. března 2013, sen. zn. 29 NSCR 16/2013).

Namítá-li žalobce (v podání ze dne 24. října 2017, doručeném Nejvyššímu soudu téhož dne), že proti napadenému usnesení „musí existovat řádný opravný prostředek“ a věc má být postoupena Vrchnímu soudu v Olomouci jakožto soudu „věcně příslušnému“, přehlíží, že při posuzování otázky, který soud je příslušný rozhodnout o podaném odvolání, nejde o věcnou příslušnost (jež určuje, který z článků soudní soustavy je příslušný k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni), ale o příslušnost funkční. Vrchní soud v Olomouci pak není soudem funkčně příslušným k projednání a rozhodnutí odvolání vydaného krajským soudem jako soudem odvolacím.

Pouze pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že žalobce by nebyl úspěšný ani tehdy, podal-li by proti napadenému usnesení odvolacího soudu dovolání. Tento mimořádný opravný prostředek není proti usnesení, jímž mu odvolací soud ustanovil opatrovníka, přípustný (§ 236 až 239 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. listopadu 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru