Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 4530/2017Usnesení NS ze dne 02.11.2017

HeslaZastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.4530.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.

§ 30 o. s. ř.

§ 138 odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3806/17 ze dne 08.01.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Pavel Rychetský


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 4530/2017-102

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce S. M., proti žalovaným 1) B. O., 2) Magistrátu města Opavy, se sídlem v Opavě, Horní náměstí 69, PSČ 746 01, a 3) P. M., o žalobách pro zmatečnost podaných žalobcem, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 37 C 100/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. ledna 2016, č. j. 57 Co 522/2015-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 31. července 2015, č. j. 37 C 100/2015-28, odmítl podání žalobce ze dne 16. prosince 2014 a ze dne 6. května 2015 (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě k odvolání žalobce rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil ve výroku I. v části, v níž bylo odmítnuto podání ze dne 16. prosince 2014 a ve zbývající části výrok I. změnil tak, že podání žalobce ze dne 6. května 2015, se neodmítá (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 24. listopadu 2016, č. j. 37 C 100/2015-66, mimo jiné žádost dovolatele o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl; toto usnesení potvrdil k odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 21. prosince 2016, č. j. 57 Co 659/2016-82. Řízení o dovolání žalobce proti posledně označenému rozhodnutí zastavil Nejvyšší soud usnesením ze dne 2. listopadu 2017, sp. zn. 27 Cdo 4533/2017.

Jelikož dovolatel nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále též jen „o. s. ř.“), Okresní soud v Opavě jej usnesením ze dne 24. listopadu 2016, č. j. 37 C 100/2015-68, doručeným dovolateli dne 28. listopadu 2016, a opětovně usnesením ze dne 31. srpna 2017, č. j. 37 C 100/2015-94, doručeným dovolateli dne 5. září 2017, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení, a poučil jej, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno.

Dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení (i přes poučení o následcích nečinnosti) ani k výše označeným výzvám Okresního soudu v Opavě, ani později, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 243b a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 2. listopadu 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru