Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 432/2020Usnesení NS ze dne 28.07.2020

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.432.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 432/2020-355

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobkyně B. M., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem, se sídlem v Táboře, Klokotská 103/13, PSČ 390 01, proti žalované C. B., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené Mgr. Pavlem Markem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na poříčí 1070/19, PSČ 110 00, o určení, že pracovní poměr trvá, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 33 C 181/2018, o dovolání C. B., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 7. 2019, č. j. 8 Co 155/2019-324, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podala C. B., dne 18. 10. 2019 dovolání, které podáním, doručeným Nejvyššímu soudu dne 20. 7. 2020, vzala v plném rozsahu zpět.

[2] Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

[3] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 7. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru