Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 4058/2017Usnesení NS ze dne 19.09.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.4058.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 4058/2017-186

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci oprávněné CACTON LIMITED, se sídlem v Londýně, Jermyn Street 5th floor 86, SW1Y 6AW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 06654819, zastoupené Mgr. Jaromírem Kráčalíkem, advokátem, se sídlem v Hodoníně, Lipová alej 3205/6, PSČ 695 01, proti povinné Z. D., zastoupené JUDr. Bořivojem Ježkem, advokátem, se sídlem v Trutnově, Dlouhá 583, PSČ 541 02, o nařízení exekuce pro částku 19.343 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 26 EXE 3819/2012, o žalobě pro zmatečnost podané povinnou proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. června 2013, č. j. 21 Co 288/2013-47, o dovolání povinné proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. prosince 2016, č. j. 4 Co 162/2016-152, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala povinná dne 4. března 2017 dovolání, které posléze, v průběhu jednání konaného ve věci sp. zn. 26 EXE 3819/2012 dne 13. června 2017 u Okresního soudu v Trutnově, vzala v plném rozsahu zpět (viz protokol o jednání před soudem prvního stupně na č. l. 179 a 180 spisu).

Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. září 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru