Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 3955/2017Usnesení NS ze dne 21.11.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.3955.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 3955/2017-677

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce ARKUS, akciová společnost v likvidaci, se sídlem v Plzni, Solní 278/4, PSČ 301 00, identifikační číslo osoby 44444133, zastoupeného JUDr. Miloslavou Wipplingerovou, advokátkou, se sídlem v Plzni, Pražská 37/45, PSČ 301 00, proti žalovanému J. D., zastoupenému Mgr. Františkem Klímou, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 224/37, PSČ 370 01, o zaplacení 14.800.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 44 Cm 142/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. prosince 2016, č. j. 6 Cmo 4/2016-612, takto:

Vykonatelnost rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. prosince 2016, č. j. 6 Cmo 4/2016-612, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 30. července 2015, č. j. 44 Cm 142/2004-539, ve znění rozsudku téhož soudu ze dne 12. dubna 2017, č. j. 44 Cm 142/2004-658, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 30. července 2015, č. j. 44 Cm 142/2004-539, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 12. dubna 2017, č. j. 44 Cm 142/2004-658, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 9.583.000 Kč s příslušenstvím (výrok I.), zamítl žalobu co do částky 5.217.000 Kč s příslušenstvím (výrok IV.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok II.) a státu (výrok III.).

Vrchní soud v Praze ve výroku označeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., II. a III. (výrok první) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok druhý).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. Současně navrhl, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem rozhodnutí odvolacího soudu ve spojení s rozhodnutím soudu prvního stupně hrozí dovolateli závažná újma, Nejvyšší soud rozhodl, že se vykonatelnost napadeného rozhodnutí ve spojení s rozhodnutím soudu prvního stupně odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. listopadu 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru