Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 3951/2017Usnesení NS ze dne 22.08.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.3951.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 3951/2017-340

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce B. H., zastoupeného Mgr. Ing. Ludmilou Brodníčkovou, advokátkou, se sídlem v Sokolově, K. H. Borovského 379, PSČ 356 01, proti žalované J. L., o zaplacení 16.084 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 4. 3. 2013, č. j. 10 C 6/2012-100, rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 10. 2013, č. j. 11 Co 264/2013-139, a proti usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 8. 9. 2014, č. j. 10 C 6/2012-173, a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 6. 2015, č. j. 13 Co 171/2015-217, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 10 C 6/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 12. 2016, č. j. 11 Co 355/2016-305, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 20. 4. 2016, č. j. 10 C 6/2012-256, zamítl žalobu pro zmatečnost podanou žalobcem proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 4. 3. 2013, č. j. 10 C 6/2012-100, ve znění rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 10. 2013, č. j. 11 Co 264/2013-139, a proti usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 8. 9. 2014, č. j. 10 C 6/2012-173, ve znění usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 6. 2015, č. j. 13 Co 171/2015-217 (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné.

Přípustnost dovolání je upravena v § 237 o. s. ř., avšak podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. dovolání není přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Peněžitý limit uvedený v § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. se uplatní i v případě dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o žalobě pro zmatečnost v řízení ohledně peněžitého plnění nepřevyšujícího 50.000 Kč (srov. v poměrech žaloby na obnovu řízení závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1420/2013, uveřejněného pod číslem 85/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 16. 12. 2014, sp. zn. 26 Cdo 4184/2014, ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 29 Cdo 2866/2015, či ze dne 1. 7. 2016, sp. zn. 26 Cdo 93/2016, jež se prosadí obdobně i v poměrech řízení o žalobě pro zmatečnost – k tomu viz i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2085/2014, ze dne 29. 8. 2017, sp. zn. 27 Cdo 3150/2017, či ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. 27 Cdo 4189/2017).

V projednávané věci dovolatel podal žalobu pro zmatečnost proti rozhodnutím, jimiž bylo rozhodnuto o žalobě o zaplacení 16.084 Kč s příslušenstvím, tj. částky nepřevyšující 50.000 Kč, přičemž nejde o žádnou z výjimek upravených v § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 8. 2018

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru