Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 3895/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaŽaloba pro zmatečnost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.3895.2017.1
Dotčené předpisy

§ 229 odst. 1 písm. b) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 306/18 ze dne 27.02.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 3895/2017-919

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně E. P., proti žalovaným 1) České republice – Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 525/15, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 00006947, a 2) Dřevozpracujícím závodům Frýdlant, státnímu podniku, se sídlem ve Frýdlantu, Československé armády 413, PSČ 464 01, identifikační číslo osoby 00079570, o uzavření dohody o vydání nemovitostí, o žalobě pro zmatečnost podané společností TABOO a. s., se sídlem v Praze 1, Kaprova 52/6, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 46708464, zastoupené JUDr. Miroslavou Fialovou, advokátkou se sídlem v Liberci, Jánská 864/4, PSČ 460 07, proti částečnému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 17. března 2008, č. j. 36 Co 187/2006-600, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 8 C 443/92, o dovolání společnosti TABOO a. s. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 18. června 2015, č. j. 36 Co 257/2014-887, takto:

I. Dovolání se odmítá

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 31. března 2014, č. j. 8 C 443/92-840, ve znění usnesení ze dne 22. prosince 2014, č. j. 8 C 443/92-858, zamítl žalobu pro zmatečnost podanou společností TABOO a. s., identifikační číslo osoby 46708464 (dále též jen „společnost“) z důvodu uvedeného v § 229 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) [výrok I.], vyloučil žalobu pro zmatečnost podanou z důvodu uvedeného v § 229 odst. 3 o. s. ř. k samostatnému řízení (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci k odvolání společnosti (směřujícímu proti výroku I. usnesení soudu prvního stupně) usnesením ze dne 18. června 2015, č. j. 36 Co 257/2014-887, rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. a ve výroku o nákladech řízení potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý a třetí výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. jako nepřípustné. Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

Dovoláním zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož „tvrzení, že osoba s právní subjektivitou neměla být účastníkem řízení, není způsobilé založit zmatečnostní důvod podle § 229 odst. 1 písm. b) o. s. ř.“, je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. března 1998, sp. zn. 20 Cdo 382/98, ze dne 25. srpna 1999, sp. zn. 21 Cdo 2588/98, ze dne 30. května 2002, sp. zn. 20 Cdo 2114/2000, ze dne 28. května 2008, sp. zn. 21 Cdo 2787/2006, ze dne 17. června 2010, sp. zn. 21 Cdo 3608/2009, či ze dne 23. května 2017, sp. zn. 21 Cdo 79/2017).

Závěr odvolacího soudu, jenž obstojí jako samostatný důvod pro zamítnutí žaloby a podle něhož dovolatelka nebyla oprávněna podat žalobu pro zmatečnost podle § 229 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť nebyla účastnicí řízení, v němž bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí, pak dovolatelka ani nenapadá a dovolacímu přezkumu jej neotevírá.

Námitky dovolatelky směřující ke zmatečnostnímu důvodu uvedenému v § 229 odst. 3 o. s. ř. přípustnost dovolání nezakládají již proto, že žaloba pro zmatečnost podle uvedeného ustanovení byla vyloučena k samostatnému řízení a napadené rozhodnutí na řešení otázky výkladu § 229 odst. 3 o. s. ř. nezávisí (srov. § 237 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru