Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 3771/2018Usnesení NS ze dne 28.02.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.3771.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 3771/2018-258

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci společnosti H., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, za účasti J. H., narozeného XY, bytem XY, o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, o žalobě pro zmatečnost podané J. H. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 4. 2010, č. j. 14 Cmo 107/2010-46, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. 38 Cm 167/2006, o dovolání J. H. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 1. 2015, č. j. 4 Co 165/2014-148, 4 Co 164/2014, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením ze dne 7. 4. 2014, č. j. 38 Cm 167/2006-139, ve znění usnesení ze dne 7. 5. 2014, č. j. 38 Cm 167/2006-142, zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost podané J. H. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 4. 2010, č. j. 14 Cmo 107/2010-46, pro nezaplacení soudního poplatku (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

[2] K odvolání J. H. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 2. 1. 2015, č. j. 4 Co 165/2014-148, 4 Co 164/2014, potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal J. H. dovolání, v němž požádal o osvobození od soudního poplatku za dovolání a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

[4] Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec druhý písm. a)]. Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

[5] Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje, nebo usnesení, jímž se dovolání odmítá - rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

[6] Usnesením ze dne 25. 2. 2016, č. j. 38 Cm 167/2006-188, Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci zamítl žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení obsažené v dovolání. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. 7. 2017, č. j. 4 Co 113/2016-200, usnesení soudu prvního stupně na č. l. 188 potvrdil; obě usnesení nabyla právní moci 4. 8. 2017. Řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu na č. l. 200 Nejvyšší soud zastavil usnesením ze dne 27. 2. 2019, č. j. 27 Cdo 4462/2018-254.

[7] Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení ani k výzvě učiněné usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 4. 3. 2015, č. j. 38 Cm 167/2006-154, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 1. 4. 2015, č. j. 38 Cm 167/2006-166, ani později (ač byl o následcích své nečinnosti poučen), předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

[8] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

[9] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 2. 2019

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru