Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 3068/2019Usnesení NS ze dne 27.02.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.3068.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 3068/2019-169

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem v Praze 6, Čs. armády 786/20, PSČ 160 00, identifikační číslo osoby 63839997, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti žalovanému A. K., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupenému JUDr. Rudolfem Vaňkem, advokátem, se sídlem v Liberci, Měsíčná 256/2, PSČ 460 07, o zaplacení 24.154 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 73 C 10/2017, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 4. 2019, č. j. 5 Co 64/2018-148, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 15. 6. 2018, č. j. 73 C 10/2017-130, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 19.961 Kč s příslušenstvím (výrok I.), zamítl žalobu o zaplacení 4.193 Kč s příslušenstvím (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.).

[2] Vrchní soud v Praze k odvolání žalovaného v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I., ve výroku III. jej změnil co do výše přiznané náhrady nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

[3] Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 238 odst. 1 písm. c) a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné.

[4] Učinil tak proto, že dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu byl vydán v řízení, jehož předmětem bylo peněžité plnění nepřevyšující 50.000 Kč.

[5] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 2. 2020

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru