Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 295/2021Usnesení NS ze dne 23.02.2021

HeslaDovolání
Podjatost
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:27.CDO.295.2021.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.

§ 15 odst. 1 o. s. ř.

§ 16 odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 960/21


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 295/2021-903

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobců a) J. Š., narozeného XY, bytem XY, a b) L. J., narozeného XY, bytem XY, zastoupených JUDr. Mgr. Jiřím Drobečkem, advokátem, se sídlem v Hodoníně, Štefánikova 4083/14, PSČ 695 01, proti žalované KM Beta MORAVIA s. r. o., se sídlem v Hodoníně, Brněnská 619/59a, PSČ 695 01, identifikační číslo osoby 25303830, zastoupené JUDr. Marcelou Andrýskovou, advokátkou, se sídlem v Hodoníně, Masarykovo nám. 120/22, PSČ 695 01, o zaplacení 6.000.000 Kč a 4.000.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 Cm 476/2011, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 3. 2020, č. j. Nco 8/2020-847, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 3. 3. 2020, č. j. Nco 8/2020-847, rozhodl, že soudkyně Krajského soudu v Brně, JUDr. Hana Klimešová, není vyloučena z projednání věci, vedené pod sp. zn. 50 Cm 476/2011.

[2] Proti tomuto usnesení podala žalovaná dovolání.

[3] Dovolacímu přezkumu ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), podléhají pouze ta rozhodnutí, kterými bylo ukončeno odvolací řízení, tedy taková rozhodnutí, která vydal soud druhého stupně jako soud odvolací (v režimu odvolacího řízení podle § 201 a násl. o. s. ř.), v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně; je lhostejné, zda šlo o rozhodnutí soudu prvního stupně vydaná ve věci samé nebo o rozhodnutí řešící toliko některou z procesních otázek.

[4] V projednávané věci dovolatelka sice směřuje své dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, ovšem přehlíží, že nejde o rozhodnutí, které by bylo rozhodnutím odvolacího soudu o odvolání ve smyslu § 236 a § 237 o. s. ř. (kterým se odvolací řízení končí), nýbrž jde o rozhodnutí vydané vrchním soudem v pozici tzv. soudu nadřízeného na základě v řízení vznesené námitky podjatosti, o které je povolán nadřízený soud rozhodovat ve smyslu §15b odst. 1 a § 16 odst. 1 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 33 Cdo 710/2011, ze dne 21. 5. 2014, sp. zn. 28 Cdo 1952/2014, ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. 20 Cdo 909/2018, ze dne 23. 8. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2632/2019, nebo ze dne 17. 6. 2020, sp. zn. 30 Cdo 1314/2020).

[5] Jestliže i přes uvedené skutečnosti (a přes poučení o nepřípustnosti opravného prostředku obsaženém v napadeném rozhodnutí) dovolatelka proti němu podala dovolání, brání jeho projednání nedostatek funkční příslušnosti Nejvyššího soudu (srov. § 10a o. s. ř.), který zároveň představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení. Z uvedeného důvodu předseda senátu dovolacího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) řízení o dovolání postupem podle § 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 243b o. s. ř. zastavil.

[6] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 2. 2021

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru