Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2935/2018Usnesení NS ze dne 18.09.2019

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.2935.2018.1
Dotčené předpisy

§ 138 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 2935/2018-377

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně 2-K DENT s. r. o., se sídlem v Liberci, Doubská 997, PSČ 460 06, identifikační číslo osoby 27283453, zastoupené JUDr. Ivanou Zbořilovou, advokátkou, se sílem v Hradci Králové, Komenského 256/23, PSČ 500 03, proti žalovanému F. F., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Martinem Havelkou, advokátem, se sídlem v Liberci, Gorkého 658/15, PSČ 460 01, o zaplacení 5.410 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 26. 11. 2014, č. j. 83 Co 534/2014-217, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem– pobočky v Liberci pod sp. zn. 83 Co 534/2014, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 5. 2017, č. j. 4 Co 306/2016-338, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Žalobou pro zmatečnost ze dne 30. 12. 2014, ve znění podání ze dne 27. 4. 2016, žalovaný napadl usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 26. 11. 2014, č. j. 83 Co 534/2014-217, uplatňuje zmatečnostní důvod upravený v § 229 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

[2] Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 2. 5. 2016, č. j. 83 Co 534/2014-283, žalobě pro zmatečnost vyhověl a zrušil napadené usnesení (výrok I.), rozhodl o nákladech řízení (výrok II.) a uložil žalovanému povinnost zaplatit soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost ve výši 5.000 Kč (výrok III.); toto usnesení ve výrocích I. a III. nabylo právní moci dne 9. 6. 2016.

[3] Podáními doručenými Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci dne 13. 10. 2016 žalovaný požádal o osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě pro zmatečnost a rovněž podal proti výroku III. o soudním poplatku odvolání, v němž požádal o prominutí zmeškání lhůty k podání tohoto odvolání.

[4] Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 27. 10. 2016, č. j. 83 Co 534/2014-324, zamítl žádost žalovaného o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání (výrok I.) a nepřiznal žalovanému osvobození od soudních poplatků (výrok II).

[5] Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání žalovaného rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

[6] Proti posledně označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal žalovaný dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. jako nepřípustné. Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[7] Dovoláním otevřená otázka výkladu § 9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, nečiní dovolání přípustným podle § 237 o. s. ř. již proto, že na jejím řešení napadené rozhodnutí nespočívá (jak odvolací soud přiléhavě konstatoval, posouzení postupu soudu prvního stupně při uložení povinnosti žalovanému zaplatit soudní poplatek nebylo předmětem odvolacího řízení).

[8] Lze dodat, že závěr odvolacího soudu, podle něhož návrhu na osvobození od soudního poplatku za podanou žalobu pro zmatečnost podanému až poté, kdy rozhodnutí o této žalobě nabylo právní moci, nelze vyhovět, odpovídá ustálené judikatuře Nejvyššího soudu (k tomu srov. např. odvolacím soudem citované usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. 11 Zp 24/99, uveřejněné pod číslem 18/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 11. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4286/2016, nebo ze dne 16. 11. 2017, sp. zn. 23 Cdo 3815/2017).

[9] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[10] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 9. 2019

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru