Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2751/2019Usnesení NS ze dne 04.03.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.2751.2019.3
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 2751/2019-818

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci žalobkyně M. F., narozené XY, bytem XY, správkyně části dědictví týkající se majetkových práv autorských po zemřelém Z. M., zastoupené JUDr. Jiřím Matznerem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7, PSČ 120 00, proti žalovaným 1) K. K. M., narozené XY, bytem XY, a 2) L. M., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, oběma zastoupeným JUDr. Vlastimilem Rampulou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, PSČ 110 00, o ochranu majetkových práv autorských, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 66 C 154/2013, o dovolání žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 3. 2019, č. j. 5 Co 1/2018-743, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalované jsou povinny zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně na náhradu nákladů dovolacího řízení 3.388 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podaly obě žalované společné dovolání, které posléze, podáním ze dne 17. 12. 2019, doručeným Nejvyššímu soudu dne 1. 3. 2020, vzaly v plném rozsahu zpět.

[2] Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

[3] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinné dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat jeho výkonu.

V Brně dne 4. 3. 2020

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru