Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2690/2017Usnesení NS ze dne 29.05.2019

HeslaPostoupení věci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.2690.2017.1
Dotčené předpisy

§ 20 odst. 1 předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 2690/2017-163

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce JUDr. Jaroslava Brože, MJur, se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 767/62, PSČ 616 00, jako insolvenčního správce dlužníka Arrow line, a. s. "v likvidaci", se sídlem v Ostravě, 1. máje 34/120, PSČ 703 00, identifikační číslo osoby 61058548, proti žalovanému R. S., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Lenkou Holendovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě, Věšínova 2877/7a, PSČ 700 30, o zaplacení 4.307.419 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 244/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2016, č. j. 16 Co 155/2016-120, takto:

Věc se podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, postupuje k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Odůvodnění:

Tříčlenný senát číslo 27, který měl podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu dovolání projednat a rozhodnout o něm, dospěl při posouzení otázky výkladu pojmu obchodní vedení společnosti k právnímu názoru odlišnému od toho, který byl vyjádřen v rozsudcích Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 496/2014, a ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2310/2015. Proto rozhodl o postoupení věci podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 5. 2019

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru