Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2685/2017Usnesení NS ze dne 27.07.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.2685.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 2685/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci navrhovatelů a) C. M., a b) Ing. P. M., obou zastoupených JUDr. Tomášem Pitrou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Žatecká 41/4, PSČ 110 00, za účasti 1) VBCS Beteiligungsverwaltung Ges. m. b. H., se sídlem ve Vídni, Renngasse 1/Freyung, 1013, Rakouská republika, a 2) CHATHAM s. r. o., se sídlem v Praze 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 26184605, obou zastoupených Mgr. Ing. Lucií Brejškovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Zlatnická 1582/10, PSČ 110 00, o určení vlastnického práva k obchodním podílům, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 72 Cm 41/2012, o dovolání navrhovatelů C. M. a Ing. P. M. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. května 2015, č. j. 7 Cmo 416/2012-176, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Navrhovatelé jsou povinni zaplatit první účastnici řízení VBCS Beteiligungsverwaltung Ges. m. b. H. na náhradě nákladů dovolacího řízení společně a nerozdílně 3.182,3 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám její zástupkyně.

III. Navrhovatelé jsou povinni zaplatit druhé účastnici řízení CHATHAM s. r. o. na náhradě nákladů dovolacího řízení společně a nerozdílně 3.182,3 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám její zástupkyně.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podali navrhovatelé C. M. a Ing. P. M. dovolání, které posléze podáním ze dne 28. dubna 2017, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, vzali v plném rozsahu zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinní, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou se oprávněné domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 27. července 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru