Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2546/2020Usnesení NS ze dne 21.09.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.2546.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 2546/2020-468

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobce R. O., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Lubomírem Kinclem, advokátem, se sídlem v Brně, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, proti žalovaným 1) I. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Petrou Hrachy, advokátkou, se sídlem v Brně, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00, a 2) A. – A. B. C., sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené Mgr. Jaroslavem Mezníkem, advokátem, se sídlem v Brně, Údolní 326/11, PSČ 602 00, o určení vlastnického práva k podílu v obchodní společnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 19 Cm 58/2018, o dovolání první žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 3. 2020, č. j. 5 Cmo 141/2019-419, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podala první žalovaná dovolání, které posléze podáním ze dne 4. 9. 2020 doručeným Nejvyššímu soudu v tentýž den, vzala v plném rozsahu zpět.

[2] Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

[3] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

[4] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 9. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru