Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2455/2017Usnesení NS ze dne 29.08.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.2455.2017.1
Dotčené předpisy
§ 27 odst. 5 ZKV|§ 14a odst. 1 ZKV|§ 237 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

27 Cdo 2455/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele M. H., zastoupeného Mgr. Radkou Mackovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Celetná 554/4, PSČ 110 00, za účasti CREAM Brno, a. s., se sídlem v Praze 4, Nuselská 262/34, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 03554091, zastoupené JUDr. Stevem Georgesem, advokátem, se sídlem v Brně, Lidická 693/5, PSČ 602 00, o vyslovení neplatnosti rozhodnutí správce konkursní podstaty přijatého v působnosti valné hromady, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 18 Cm 53/2009, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. července 2016, č. j. 8 Cmo 137/2016-183, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15. června 2015, č. j. 18 Cm 53/2009-122, zamítl návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí Ing. Michala Brenka, správce konkursní podstaty úpadkyně Moravská typografie, a. s., identifikační číslo osoby 15549763 (dále jen „společnost“), které učinil při výkonu působnosti její valné hromady dne 16. ledna 2009 a kterým odvolal všechny dosavadní členy představenstva společnosti a do představenstva nově zvolil M. H. (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání navrhovatele Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“). Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

Dovoláním zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož byl správce konkursní podstaty společnosti oprávněn a povinen vykonávat veškerá akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do konkursní podstaty, a to i právo rozhodovat jako jediný akcionář v působnosti valné hromady, je v souladu s (odvolacím soudem přiléhavě citovanou) ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu.

V otázce oprávnění správce konkursní podstaty vykonávat akcionářská práva k akciím sepsaným do soupisu majetku konkursní podstaty sjednotil Nejvyšší soud rozhodovací praxi soudů již publikací usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. listopadu 2005, sp. zn. 24 K 15/2004, uveřejněného pod číslem 94/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 94/2006“). V něm je formulován a odůvodněn závěr, podle něhož je správce konkursní podstaty ve smyslu ustanovení § 14a odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen „ZKV“), oprávněn a povinen vykonávat veškerá akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do konkursní podstaty bez zřetele k tomu, zda akcie byly sepsány jako majetek úpadce nebo (ve smyslu § 6 odst. 3 ZKV) jako majetek jiných osob, a to i v průběhu sporu o vyloučení akcií ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadce (§ 19 ZKV).

K závěru formulovanému v R 94/2006 se Nejvyšší soud přihlásil v řadě svých rozhodnutí, z nichž lze zmínit především usnesení ze dne 24. ledna 2008, sp. zn. 29 Odo 1347/2006, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročníku 2008, pod číslem 166, usnesení ze dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 29 Cdo 3646/2008, usnesení ze dne 22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 2157/2007, usnesení ze dne 24. listopadu 2009, sp. zn. 29 Cdo 2022/2009, usnesení ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 29 Cdo 1003/2009, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročníku 2010, pod číslem 139, a usnesení ze dne 24. června 2015, sp. zn. 29 Cdo 679/2014, jež jsou veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu; www.nsoud.cz). Nejvyšší soud neshledal důvodu odchýlit se od uvedeného závěru ani v projednávané věci.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru