Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2126/2017Usnesení NS ze dne 27.07.2017

HeslaPodmínky řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.2126.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 2126/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa, se sídlem v České Lípě, Barvířská 738/5, PSČ 470 01, identifikační číslo osoby 00005622, proti žalovaným 1) Ing. J. K., a 2) M. K., o vyklizení garáže, o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení podané žalovanými proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 20. května 2004, č. j. 9 C 13/2003-51, a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 13. prosince 2005, č. j. 35 Co 188/2005-89, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 9 C 1/2015, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 26. října 2016, č. j. 36 Co 264/2016-455, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v České Lípě usnesením ze dne 18. února 2016, č. j. 9 C 1/2015-439, odmítl podání žalovaných ze dne 25. října 2015, kterým se domáhali obnovy řízení a podávali žalobu pro zmatečnost (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

Usnesením ze dne 26. října 2016, č. j. 36 Co 264/2016-455, Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci odmítl odvolání obou žalovaných proti rozhodnutí soudu prvního stupně (výrok první) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok druhý).

Proti usnesení odvolacího soudu podali oba žalovaní dovolání.

Jelikož dovolatelé nebyli při podání dovolání zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále též jen „o. s. ř.“), Okresní soud v České Lípě je usnesením ze dne 13. února 2017, č. j. 9 C 1/2015-459, doručeným jim dne 17. února 2017, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení, a poučil je, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno.

Žalovaní (podáním ze dne 23. února 2017) požádali o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 22. března 2017, č. j. 9 C 1/2015-465, Okresní soud v České Lípě zamítl žádost žalovaných o ustanovení zástupce pro dovolací řízení; toto usnesení nabylo právní moci dne 11. dubna 2017.

Jelikož dovolatelé neodstranili nedostatek povinného zastoupení (i přes poučení o následcích nečinnosti) ani k výše označené výzvě Okresního soudu v České Lípě, ani později, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 243b a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. července 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru