Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2108/2017Usnesení NS ze dne 20.07.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.2108.2017.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

§ 238a o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 2108/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce J. Š., proti žalovanému OKD, a. s., se sídlem v Karviné, Stonavská 2179, PSČ 735 06, identifikační číslo osoby 26863154, zastoupenému Mgr. Lucií Vávrovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Revoluční 724/7, PSČ 110 00, o náhradu nákladů spojených s léčením, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. srpna 2009, č. j. 16 Co 197/2008-63, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 140/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. prosince 2016, č. j. 16 Co 225/2015-226, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 29. července 2015, č. j. 18 C 140/2007-183, zamítl žalobu pro zmatečnost ze dne 18. června 2014.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal žalobce odvolání. Podáním ze dne 28. listopadu 2016 pak požádal Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací o ustanovení zástupce z řad advokátů. Odvolací soud tuto žádost žalobce v záhlaví označeným usnesením ze dne 19. prosince 2016 zamítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) jako nepřípustné, aniž posuzoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele advokátem (§ 241, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Učinil tak proto, že dovoláním – jakožto mimořádným opravným prostředkem – lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu pouze tehdy, připouští-li to zákon (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Rozhodnutí odvolacího soudu o žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů není rozhodnutím odvolacího soudu, jímž se končí odvolací řízení; dovolání tudíž nemůže být přípustné podle § 237 o. s. ř. Přípustnost dovolání proti tomuto rozhodnutí pak nezakládá ani § 238a o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. července 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru