Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1970/2017Usnesení NS ze dne 15.11.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1970.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1,2 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1970/2017-148

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobce K. R. B., zastoupeného JUDr. Josefem Skácelem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, proti žalovanému P. H., o zaplacení 85.492 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 213/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. listopadu 2016, č. j. 30 Co 394/2016-129, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 23. března 2016, č. j. 24 C 213/2014-82, zamítl žalobu o zaplacení 85.492 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Městský soud v Praze k odvolání žalobce v záhlaví označeným rozsudkem rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. změnil tak, že uložil žalovanému zaplatit žalobci 35.492 Kč s příslušenstvím, ohledně úroků z prodlení ve výši 0,3 % ročně z částky 85.492 Kč od 27. května 2014 do zaplacení tento výrok zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil, ve zbývajícím rozsahu tento výrok potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu „v rozsahu poslední věty výroku I.“ podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odmítl jako nepřípustné, neboť dovoláním napadenou částí výroku bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.], když odvolací soud v této části výroku potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o zamítnutí žaloby o zaplacení 50.000 Kč a z obsahu spisu se nepodává, že by šlo o vztah ze spotřebitelské smlouvy nebo o pracovněprávní vztah.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. listopadu 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru