Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1916/2019Usnesení NS ze dne 21.10.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.1916.2019.3
Dotčené předpisy

§ 243e odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1916/2019-276

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně CELOX a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, Vrbenská 199/25, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 25188917, zastoupené JUDr. Michaelem Zvárou, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 5, Eberlova 1465/4, PSČ 155 00, proti žalované L. K., narozené XY, bytem XY, o založení ručení soudem a o zaplacení 612.560,51 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 4 C 372/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 11. 2018, č. j. 25 Co 215/2018-205, takto:

Usnesení Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 4. 1. 2019, č. j. 4 C 372/2017-230, a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 3. 2019, č. j. 25 Co 94/2019-248, se ruší.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně se svou žalobou ze dne 11. 4. 2017 domáhala, aby soud podle § 68 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), rozhodl o založení ručení žalované za dluh společnosti E. T., se sídlem XY, vůči žalobkyni ve výši 612.560,51 Kč a dále, aby uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni z titulu ručení částku 612.560,51 Kč.

[2] Okresní soud Plzeň-sever rozsudkem ze dne 22. 3. 2018, č. j. 4 C 372/2017-162, žalobě vyhověl a založil ručení žalované za dluh dlužníka vůči žalobkyni ve výši 612.560,51 Kč (výrok I.), uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni 612.560,51 Kč (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).

[3] K odvolání žalované Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 7. 11. 2018, č. j. 25 Co 215/2018-205, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu v celém rozsahu zamítl (první a druhý výrok), nepřiznal žádnému z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení za řízení před soudy obou stupňů (třetí výrok) a uložil žalobkyni zaplatit České republice náklady řízení v rozsahu odměny zástupce žalované ve výši, jež bude určena samostatným usnesením soudu prvního stupně (čtvrtý výrok).

[4] Okresní soud Plzeň-sever (v návaznosti na čtvrtý výrok rozsudku odvolacího soudu) usnesením ze dne 4. 1. 2019, č. j. 4 C 372/2017-230, přiznal zástupci žalované odměnu ve výši 49.489 Kč a uložil žalobkyni tuto odměnu zaplatit České republice.

[5] K odvolání žalované Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 26. 3. 2019, č. j. 25 Co 94/2019-248, změnil usnesení soudu prvního stupně co do výše odměny zástupce žalované (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[6] K dovolání žalobkyně Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 24. 8. 2020, č. j. 27 Cdo 1916/2019-264, rozsudek odvolacího soudu (č. j. 25 Co 215/2018-205) zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[7] Jelikož jsou usnesení uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí závislá na zrušeném rozsudku odvolacího soudu, dovolací soud podle § 243e odst. 2 věty čtvrté zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zrušil i je.

[8] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 10. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru