Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1741/2018Usnesení NS ze dne 12.09.2019

HeslaZájmové sdružení právnických osob
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.1741.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1741/2018-171

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce TDS Brno - Sekce materiálů a svařování, p. s., se sídlem v Brně, U Vlečky 29/5, PSČ 617 00, identifikační číslo osoby 64439356, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Doležalem, advokátem, se sídlem v Brně, Musorgského 332/1, PSČ 623 00, proti žalovanému Česká svářečská společnost ANB, se sídlem v Praze 6, Velflíkova 1428/4, PSČ 160 00, identifikační číslo osoby 68380704, zastoupenému JUDr. Janem Sukem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Na Slupi 134/15, PSČ 128 00, o zápis do evidence členů a o vydání potvrzení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 20 C 439/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2017, č. j. 91 Co 405/2017-143, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.178 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupce.

Odůvodnění:

[1] Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 31. 5. 2017, č. j. 20 C 439/2015-112, uložil žalovanému povinnost zapsat žalobce do evidence členů vedené žalovaným jako zakládajícího řádného člena s nepřetržitým členstvím ode dne 13. 7. 1998 se všemi právy a povinnostmi podle stanov žalovaného, bez nároku na úhradu členského příspěvku, a dále povinnost doručit žalobci písemné potvrzení ve znění: „Česká svářečská společnost ANB, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Velflíkova 4, 160 75 Praha 6 - Dejvice, tímto výslovně prohlašuje, že TDS Brno - Sekce materiálů a svařování, organizační jednotka Technického dozorčího spolku Brno, pobočný spolek se sídlem Brno, U Vlečky 29/5, IČ: 644 39 356, je ode dne 13. 7. 1998 nepřetržitě jejím řádným členem se všemi právy a povinnostmi podle platných stanov“ (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

[2] V záhlaví označeným rozsudkem Městský soud v Praze k odvolání žalovaného rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl (první výrok), a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[4] Dovoláním otevřenou otázku „soudní ochrany dovolatele“ odvolací soud vyřešil v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, z níž se (mimo jiné) podávají i limity, za jakých soud může zasáhnout do vnitřních poměrů zájmového sdružení právnických osob (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3232/2011, či ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3122/2012).

[5] Závěr odvolacího soudu, podle něhož nelze žalobě vyhovět, neboť povinnosti, jejichž uložení se dovolatel domáhá, neplynou ani ze stanov žalovaného, ani ze zákona, této judikatuře odpovídá. Řečené přitom platí bez ohledu na to, zda dovolatel je členem žalovaného či nikoliv. Ani v případě, že dovolatel je členem žalovaného, by nebylo možné uložit žalovanému splnění povinností, jež mu neplynou ze zákona či stanov.

[6] Má-li dovolatel za to, že je členem žalovaného, a upírá-li mu žalovaný postavení člena, nezbývá dovolateli než se domáhat určení, že je členem žalovaného.

[7] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat jeho výkonu.

V Brně dne 12. 9. 2019

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru