Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1659/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Zastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1659.2017.1
Dotčené předpisy
§ 218 písm. b) o. s. ř.|§ 240 odst. 1 o. s. ř.|§ 243c odst. 3 o. s. ř.|§ 241 o. s. ř.|§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Podána ústavní stížnost

III. ÚS 568/18 ze dne 20.02.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1659/2017-330

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci navrhovatelky D. K., za účasti 1) SC Servis, s. r. o., se sídlem v Praze 3, Soběslavská 2064/48, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 46709088, a 2) J. Š., obou zastoupených Mgr. Zbyškem Jarošem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Pobočná 1395/1, PSČ 141 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 21 Cm 208/2004, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. srpna 2016, č. j. 14 Cmo 81/2016-291, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. ledna 2016, č. j. 21 Cm 208/2004-244, ustanovil navrhovatelce pro řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. dubna 2015, č. j. 14 Cmo 298/2010-199, k ochraně jejích zájmů zástupce Mgr. Radima Struminského, advokáta.

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání navrhovatelky usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) jako nepřípustné, aniž posuzoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky advokátem (§ 241, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Zkoumání, zda je dovolání objektivně přípustné, předchází – ve smyslu ustanovení § 243c odst. 3, § 240 odst. 1 a § 218 písm. b) o. s. ř. – posuzování tzv. subjektivní přípustnosti dovolání.

Je tomu tak proto, že k podání dovolání je oprávněn pouze ten účastník, v jehož poměrech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma (jakkoli nepatrná) odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. července 1999, sp. zn. 20 Cdo 1760/98, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 1, ročník 2000, pod číslem 7, ze dne 21. srpna 2003, sp. zn. 29 Cdo 2290/2000, uveřejněné pod číslem 38/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 30. června 2004, sp. zn. 29 Odo 198/2003, či ze dne 27. srpna 2008, sp. zn. 29 Odo 702/2006; označená rozhodnutí jsou veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Napadeným usnesením bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž byl dovolatelce (k její žádosti) ustanoven zástupce pro dovolací řízení.

Dovolatelka přehlíží, že z § 30 o. s. ř. (jak přiléhavě uvedl i odvolací soud) neplyne právo na ustanovení konkrétní, navrhovatelkou označené osoby (k tomu srov. např. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 198, nebo např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. září 2014, sp. zn. 29 Cdo 1412/2014, či usnesení Ústavního soudu ze dne 17. března 1998, sp. zn. III. ÚS 296/97). Byl-li dovolatelce postupem podle § 30 o. s. ř. ustanoven zástupcem advokát, nepřísluší jí domáhat se cestou opravných prostředků toho, aby jí byla zástupcem ustanovena jiná osoba.

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243c odst. 3, § 218 písm. b) o. s. ř. jako subjektivně nepřípustné.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru