Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1474/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1474.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1474/2017-612

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobce H. G., zastoupeného Mgr. Josefem Kazdou, advokátem, se sídlem v Třeboni, Palackého náměstí 653, PSČ 379 01, proti žalované Akvaglas - Procházka, spol. s r. o., se sídlem ve Vyšším Brodě, Poschoďová 370, PSČ 382 73, identifikační číslo osoby 60617462, o určení vlastnictví, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 25. května 2011, č. j. 5 C 143/2011-168, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 5 C 143/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. ledna 2017, č. j. 19 Co 29/2017-595, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Českém Krumlově usnesením ze dne 5. prosince 2016, č. j. 5 C 143/2011-525, zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost pro nezaplacení soudního poplatku (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Krajský soud v Českých Budějovicích k odvolání žalobce v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odmítl jako nepřípustné, neboť nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

Dovolatel v dovolání otevírá dvě otázky, na nichž má podle něj napadené rozhodnutí odvolacího soudu záviset, a to otázku, zda žaloba o určení neplatnosti kupní smlouvy je totožná se žalobou o určení podílového spoluvlastnictví (při řešení této otázky se odvolací soud měl odchýlit od ustálené judikatury dovolacího soudu), a dovolacím soudem dosud nevyřešenou otázku samotného „odmítnutí osvobození od úhrady soudního poplatku z podané žaloby na určení podílového vlastnictví a následně i odmítnutí osvobození od úhrady soudního poplatku z podané žaloby pro zmatečnost“.

Napadené rozhodnutí odvolacího soudu však na řešení dovolatelem vymezených otázek nespočívá; dovolatel pomíjí, že podle § 237 o. s. ř. je jedním z předpokladů přípustnosti dovolání skutečnost, že na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva napadené rozhodnutí závisí, tedy že odvolacím soudem vyřešená právní otázka je pro jeho rozhodnutí určující (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 53/2013, jež je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu a v němž Nejvyšší soud zdůraznil, že dovolání není přípustné podle § 237 o. s. ř., jestliže dovolatel jako důvod jeho přípustnosti předestírá dovolacímu soudu k řešení otázku hmotného nebo procesního práva, na níž rozhodnutí odvolacího soudu nezávisí).

Rozhodnutí odvolacího soudu je založeno na závěru, podle kterého řízení o žalobě pro zmatečnost muselo být zastaveno podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť dovolatel nezaplatil soudní poplatek za řízení splatný podáním žaloby pro zmatečnost ve lhůtě, kterou mu soud prvního stupně určil poté, kdy bylo pravomocně rozhodnuto o zamítnutí jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků. Tento závěr odvolacího soudu dovolatel v dovolání nezpochybňuje.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru