Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 145/2020Usnesení NS ze dne 27.02.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.145.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 145/2020-365

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Janem Brožem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, PSČ 120 00, proti žalovanému J. K., narozenému XY, bytem XY, o zaplacení 808 Kč, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalovaným proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 4. 9. 2007, č. j. 14 C 184/2007-20, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 14 C 184/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2019, č. j. 29 Co 310/2019-343, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 4. 9. 2007, č. j. 14 C 184/2007-20, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni 808 Kč (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

[2] Proti označenému rozhodnutí podal žalovaný dne 29. 10. 2010 žaloby na obnovu řízení a pro zmatečnost z důvodů podle § 228 odst. 1 písm. a) a b) a § 229 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.). Současně požádal o ustanovení zástupce a o osvobození od soudních poplatků.

[3] Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 28. 5. 2019, č. j. 14 C 184/2007-333, žalovanému osvobození od soudních poplatků nepřiznal.

[4] Městský soud v Praze k odvolání žalovaného v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

[5] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl jako objektivně nepřípustné podle § 238 odst. 1 písm. i) a § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele podle § 241 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 2. 2020

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru