Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1264/2017Usnesení NS ze dne 29.05.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1264.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1264/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci žalobkyně CFS-FINANCIAL SERVICES spol. s r.o., se sídlem v Praze 4, U Habrovky 490/15, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 27595978, zastoupené Mgr. Janem Válkem, advokátem, se sídlem v Praze, Havlíčkova 1680/13, PSČ 110 00, proti žalované Z. M., zastoupené Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou, advokátkou, se sídlem v Praze, Husova 242/9, PSČ 110 00, o zaplacení 1.007 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalovanou proti rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 15. září 2008, č. j. 15 C 140/2008-19, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 15 C 140/2008, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 29. května 2015, č. j. 27 Co 268/2015-66, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které posléze, podáním ze dne 3. března 2017, doručeným Okresnímu soudu v Pardubicích téhož dne, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2017

JUDr. Marek Doležal

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru