Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1262/2017Usnesení NS ze dne 13.06.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1262.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1,2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1262/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatelky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, se sídlem v Ostravě, 17. listopadu 2172/15, PSČ 708 00, identifikační číslo osoby 61989100, za účasti 1) iSeed s. r. o. v likvidaci, se sídlem v Praze 4 - Krči, Pod Višňovkou 1661/33, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 24719480, 2) M. S., a 3) G. S., o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 71 Cm 269/2015, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. července 2016, č. j. 7 Cmo 29/2016-36, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. září 2015, č. j. 71 Cm 269/2015-19, zrušil iSeed s. r. o. (dále jen „společnost“) a nařídil její likvidaci (výrok I.), jmenoval likvidátora společnosti (výrok II.), uložil společnosti zaplatit České republice soudní poplatek ve výši 2.000 Kč (výrok III.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok IV.).

Vrchní soud v Praze k odvolání navrhovatelky v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku III. změnil tak, že společnost není povinna zaplatit České republice soudní poplatek ve výši 2.000 Kč [první výrok písmeno a)], ve výroku IV. je potvrdil [první výrok písmeno b)] a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu v rozsahu prvního výroku písmene b) podala navrhovatelka dovolání, jež Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), odmítl jako nepřípustné, neboť dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.], když výše nákladů řízení, jejichž náhradu dovolatelce podle dovolání soudy odepřely, činí 8.229,40 Kč (srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2013, sp. zn. 29 ICdo 34/2013, uveřejněného pod číslem 5/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. června 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru