Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1122/2017Usnesení NS ze dne 29.05.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1122.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1122/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci žalobců a) J. G.,a b) P. G., proti žalované České národní záložně, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, se sídlem v Ostravě, Kostelní 23, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 65138058, o „zrušení platnosti směnečného rukojemství“, o žádosti žalobců o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů k podání žaloby pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 3 Cm 179/2010, o dovolání žalobců proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. února 2016, č. j. 4 Cmo 31/2016-249, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání, které posléze, podáním ze dne 4. února 2017, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 7. února 2017, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2017

JUDr. Marek Doležal

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru