Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1064/2019Usnesení NS ze dne 17.03.2020

HeslaZastoupení
Zastavení řízení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.1064.2019.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 1185/20


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1064/2019-147

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, bytem XY, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 28. 11. 2013, č. j. 14 C 58/2011-152, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. 4. 2016, č. j. 12 Co 99/2016-64, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Žalobou pro zmatečnost podanou u Okresního soudu v Šumperku dne 12. 12. 2013 se žalobce domáhá zrušení usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 28. 11. 2013, č. j. 14 C 58/2011-152.

[2] Okresní soud v Šumperku žalobu odmítl usnesením ze dne 27. 11. 2015, č. j. 14 C 22/2014-53 (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

[3] Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 28. 4. 2016, č. j. 12 Co 99/2016-64, k odvolání žalobce rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[4] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

[5] Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 6. 8. 2018, č. j. 14 C 22/2014-97, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (výroky I. a II.); usnesení nabylo právní moci dne 13. 12. 2018.

[6] Jelikož dovolatel nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále též jen „o. s. ř.“) Okresní soud v Šumperku jej usnesením ze dne 11. 2. 2019, č. j. 14 C 22/2014-129, doručeným dovolateli dne 13. 2. 2019, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení a poučil jej, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno.

[7] Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec druhý písm. a/). Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

[8] Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

[9] Jelikož dovolatel neodstranil – ani přes výzvu soudu – nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

[10] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 3. 2020

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru