Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1062/2017Usnesení NS ze dne 17.07.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1062.2017.1
Dotčené předpisy

§ 138 o. s. ř.

§ 229 odst. 1 písm. g) o. s. ř.

§ 228 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1062/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci žalobce J. M., zastoupeného JUDr. Milanem Pivovarčíkem, advokátem, se sídlem v Novém Šaldorfu – Sedlešovicích 245, PSČ 671 81, proti žalovaným 1) F. K., zastoupenému Mgr. Evou Neradilovou, advokátkou, se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 378/1, PSČ 695 01, a 2) JUDr. M. Ch., advokátovi, se sídlem ve Strážnici, J. Skácela 696, PSČ 696 62, o určení neplatnosti kupní smlouvy, o žalobě na obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost podaných žalobcem proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2010, č. j. 38 Co 187/2009-61, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 16 C 5/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. ledna 2015, č. j. 38 Co 326/2014-189, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 11. listopadu 2013, č. j. 16 C 5/2008-155, zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost a řízení o žalobě na obnovu řízení (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky II. a III.).

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně k odvolání žalobce usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok první) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výroky druhý a třetí).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání a v reakci na výzvu k zaplacení soudního poplatku za dovolání obsaženou v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. srpna 2016, č. j. 21 Cdo 3131,3132/2016-269, požádal podáním ze dne 26. srpna 2016 o osvobození od soudních poplatků.

Usnesením ze dne 27. června 2017, č. j. 27 Cdo 1062/2017-306, které bylo dovolateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce dne 29. června 2017, Nejvyšší soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků a zároveň ho vyzval, aby do 10 dnů ode dne doručení usnesení zaplatil Nejvyššímu soudu České republiky ke sp. zn. 27 Cdo 1062/2017 v kolcích soudní poplatek za dovolání, který činí podle položky 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků částku 2.000 Kč. V usnesení Nejvyšší soud dovolatele poučil, že dovolací řízení zastaví, nebude-li ve stanovené lhůtě soudní poplatek za dovolání zaplacen.

Dovolatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek za dovolání nezaplatil. Nejvyšší soud proto podle § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2017

JUDr. Marek Doležal

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru