Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1026/2017Usnesení NS ze dne 09.10.2017

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1026.2017.1
Dotčené předpisy

§ 138 o. s. ř.

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1026/2017-198

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci žalobkyně Autoset Centrum s. r. o., se sídlem v Třinci, Lidická 166, PSČ 739 61, identifikační číslo osoby 64617751, proti žalovanému L. R. , o zaplacení částky 6.832 Kč s příslušenstvím, o žalobách žalovaného na obnovu řízení a pro zmatečnost, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 42 C 184/2014, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 2016, č. j. 57 Co 578/2016-162, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 11. června 2015, č. j. 42 C 184/2014-126, odmítl podání označené jako „Obnova řízení a pro zmatečnost, dovolání neplatnosti právních úkonů, spáchání trestného činu“ ze dne 18. května 2014, došlé soudu dne 1. července 2014 (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě k odvolání žalovaného usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok první) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok druhý).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání a v reakci na výzvu k zaplacení soudního poplatku za dovolání obsaženou v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. května 2017, č. j. 27 Cdo 1026/2017-176, požádal podáním ze dne 3. června 2017 o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 19. září 2017, č. j. 27 Cdo 1026/2017-186, které nabylo právní moci dne 22. září 2017, Nejvyšší soud dovolateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků (první výrok), zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (druhý výrok), opětovně dovolatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 2.000 Kč do 10 dnů ode dne doručení usnesení (třetí výrok) a poučil ho o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li ve stanovené lhůtě soudní poplatek za dovolání zaplacen (čtvrtý výrok). Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 22. září 2017.

Dovolatel soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě nezaplatil.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. října 2017

JUDr. Marek Doležal

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru