Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 92/2018Usnesení NS ze dne 23.05.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:26.ND.92.2018.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 92/2018-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3 – Vinohradech, Orlická 2020/4, IČO 41197518, proti povinné P. G., K. P., pro 12.792 Kč, o pověření a nařízení exekuce vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 6900/2017, o určení místní příslušnosti takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 6900/2017 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem v Nymburku, 28. října 1474/20, požádal Okresní soud Praha-západ o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 12.792 Kč.

Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 19. 2. 2018, č. j. 207 EXE 6900/2017-15, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť pobyt povinné, občanky České republiky, byl na území České republiky ukončen a soudu není známo, kde se na území České republiky nachází její majetek.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinná nemá v České republice místo pobytu a nebyl doposud ani zjištěn žádný její majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 5. 2018

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru