Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 470/2020Usnesení NS ze dne 14.12.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.ND.470.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 470/2020-145

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně Fio banka, a.s., se sídlem v Praze 1, V Celnici 1028/10, IČO: 61858374, zastoupené JUDr. Lubomírem Procházkou, advokátem se sídlem v Jevanech, Lesní 15, proti žalovanému O. O., bytem XY, toho času ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Rapotice, zastoupenému Mgr. Janem Burdychem, advokátem se sídlem v Brně, Cihlářská 643/19, o zaplacení částky 1.798,10 Kč s příslušenstvím, o žalobě žalovaného na obnovu řízení a pro zmatečnost, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 55 C 136/2017, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Řízení o návrhu žalovaného na přikázání věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 55 C 136/2017 Městskému soudu v Brně se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 5. března 2018, č. j. 55 C 136/2017-13, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 1.798,10 Kč s tam specifikovaným úrokem z prodlení a rozhodl o nákladech řízení účastníků.

Dne 29. října 2018 podal žalovaný žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost. Podáním ze dne 21. května 2020 (doplněným podáním ze dne 18. června 2020) pak navrhl, aby věc byla přikázána Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti, hospodárnosti a účelnosti. Uvedl, že se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Rapotice a s jeho eskortou až do sídla příslušného soudu jsou spojeny vysoké náklady. Jelikož jeho zástupce má sídlo v Brně, bylo by hospodárnější, aby věc projednal Městský soud v Brně, čímž by se ušetřilo mnoho času i výdajů spojených s cestováním k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a zpět. Doplnil, že také žalobkyně má v Brně svou pobočku. Žalobkyně s přikázáním věci Městskému soudu v Brně nesouhlasila.

Usnesením ze dne 11. srpna 2020, č. j. 20 Nd 314/2020-131, Nejvyšší soud návrhu nevyhověl, neboť – z tam uvedených důvodů – nejsou naplněny podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále opět jen „o. s. ř.“).

Podáním ze dne 23. září 2020 žalovaný opětovně navrhl, aby věc byla přikázána Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti. Návrh odůvodnil stejně jako v předchozím případě, tedy že se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Rapotice a s cestou k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a zpět by tak byly spojeny značné náklady a že jeho zástupce má sídlo v Brně. Taktéž přičinil, že i žalobkyně má v Brně pobočku.

Vzhledem k tomu, že žalovaný se svým podáním domáhá přikázání věci Městskému soudu v Brně ze shodných důvodů jako v návrhu ze dne 21. května 2020 (doplněném podáním ze dne 18. června 2020), kterému Nejvyšší soud nevyhověl výše citovaným usnesením ze dne 11. srpna 2020, č. j. 20 Nd 314/2020-131, a že výrok tohoto usnesení je závazný jak pro účastníky řízení, tak i pro soud, je nepochybné, že novému rozhodnutí o obsahově shodném návrhu brání překážka věci pravomocně rozhodnuté (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 25. srpna 2005, sp. zn. 21 Nd 127/2005).

Nedostatek této podmínky řízení nelze odstranit. Nejvyšší soud proto řízení o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 12. 2020

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru