Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 468/2019Usnesení NS ze dne 11.03.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.ND.468.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 468/2019-39

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Mgr. Lucie Jackwerthové v právní věci žalobkyně MORTAR INVESTMENTS a. s., se sídlem v Praze 4 - Krč, Za Obecním úřadem 354/7, IČO 27442233, zastoupené Mgr. Janem Karetou, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 81/55, proti žalované SAS STMILITARIA, se sídlem v Attenschwiller, 10 Rue de Prés, Francie, zastoupené Mgr. Andreou Stockovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Hrusicích 198, o 10.094,25 EUR s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 38 C 101/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 38 C 101/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Žalobním návrhem podaným u Obvodního soudu pro Prahu 4 dne 23. 4. 2019 se žalobkyně domáhala po žalované zaplacení kupní ceny ve výši 10.094,25 EUR s úrokem z prodlení.

Usnesením ze dne 1. 7. 2019, č. j. 38 C 101/2019-12, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 4 svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude po právní moci usnesení podle

§ 11 odst. 3 postoupena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že v dané věci je dána příslušnost soudů České republiky věc projednat a rozhodnout podle čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, a to na základě platné písemné dohody účastníků obsažené v čl. V odst. 4 kupní smlouvy. Vzhledem k tomu, že si účastníci nesjednali místní příslušnost konkrétního soudu a žalovaná nemá na území ČR sídlo, není známo, že by zde měla nějaký majetek, ani nelze místně příslušný soud určit

podle § 87, 88 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „o. s. ř.“), dovodil, že chybějí podmínky pro určení místní příslušnosti, a věc proto předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud, aniž zkoumal, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu má žalobkyně sídlo a který již ostatně ve věci provedl první úkony (mimo jiné vybral soudní poplatek a doručil tlumočnicí přeloženou žalobu žalované).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 3. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru