Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 454/2019Usnesení NS ze dne 13.05.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.ND.454.2019.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 10a o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 454/2019-213

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobců a) K. V., narozené XY, a b) M. V., narozeného XY, obou bytem XY, proti žalovaným 1) J. M., bývalému soudci Ústavního soudu, se sídlem v Brně, Joštova 625/8, zastoupenému JUDr. Pavlínou Uhlířovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze, Vodičkova 791/41, a 2) P. V., soudci Nejvyššího soudu se sídlem v Brně, Burešova 571/20, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 67/2018, o „odvolání“ žalobců proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. srpna 2019, č. j. 25 Cdo 2548/2019-189, takto:

I. Řízení o „odvolání“ žalobců ze dne 19. září 2019 proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. srpna 2019, č. j. 25 Cdo 2548/2019-189, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci podáním ze dne 19. 9. 2019 napadli usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2019, č. j. 25 Cdo 2548/2019-189 (kterým odmítl jejich dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2019, č. j. 70 Co 135/2019-179) a domáhali se jeho zrušení.

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "o. s. ř.").

Občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání „odvolání“ proti rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o „odvolání“ proti rozhodnutí dovolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 85, ročník 2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 139, ročník 2002).

Protože zde není soudu, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o „odvolání“ proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2019, č. j. 25 Cdo 2548/2019-189, Nejvyšší soud zastavil řízení o podání žalobců ze dne 19. 9. 2019, kterým se domáhali jeho zrušení (§ 243b, § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř., žalobci, kteří z procesního hlediska zavinili, že řízení o jejich podání bylo zastaveno, nemají na náhradu nákladů řízení právo a žalovaným žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. 5. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru