Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 405/2014Usnesení NS ze dne 26.01.2015

HeslaPříslušnost soudu věcná
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.ND.405.2014.1
Dotčené předpisy

§ 104a odst. 4 o. s. ř.

§ 104a odst. 6 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 405/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce Doc. Ing. J. M., CSc., proti žalovanému MUDr. P. P., o zaplacení částky 2.000.000,- Kč, vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 26 Nd 405/2014, o určení věcné příslušnosti podle § 104a odst. 4 o. s. ř., takto:

I. K projednání a rozhodnutí této věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 20. října 2012 (podanou u Nejvyššího soudu České republiky dne 21. listopadu 2014) domáhal, aby Nejvyšší soud – z tam rozvedených důvodů – uložil žalovanému povinnost zaplatit mu částku 2.000.000,- Kč jako náhradu za újmu způsobenou mu opakovanými nezdařilými operacemi kolene.

Každé podání nebo jiný úkon účastníka soud posuzuje podle jeho obsahu, i když je nesprávně označeno (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“). Z podání žalobce vyplývá, že podle jeho obsahu se nejedná o dovolání, jakožto mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí odvolacího soudu, nýbrž jde o žalobu podle § 79 odst. 1 o. s. ř. K projednání a rozhodnutí takové žaloby v prvním stupni však Nejvyšší soud České republiky není věcně příslušný; jelikož není stanoveno jinak, jsou zde příslušné v prvním stupni okresní soudy (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k uvedenému tedy Nejvyšší soud rozhodl, že k projednání a rozhodnutí této věci jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy (§ 104a odst. 4 o. s. ř.) a že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 4 (§ 104a odst. 6 o. s. ř.), neboť je obecným soudem žalovaného (§ 84 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2015

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru