Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 341/2017Usnesení NS ze dne 14.11.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.ND.341.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 341/2017-25

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněné O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4 – Michli, Za Brumlovkou 266/2, IČO: 60193336, proti povinnému M. T., K., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 1066/2017, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř. takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 1066/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem v Praze 9, Beranových 130, požádal Okresní soud v Kroměříži o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 12.825,05 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 18. srpna 2017, č. j. 32 EXE 1066/2017-18, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o.s.ř.“). Uvedený postup odůvodnil tak, že povinný neprochází Centrální evidencí obyvatel České republiky, jeho přechodný pobyt na území České republiky byl ukončen dne 31. prosince 2003 a na území České republiky nemá povolení k pobytu, resp. jde-li o občana Evropské unie, pak nemá povinnost mít na území České republiky upravený pobyt. Dodal, že v návrhu na zahájení správního řízení, vedeném u Českého telekomunikačního úřadu pod č. j. ČTU-30 212/2015, bylo uvedeno bydliště povinného na adrese, avšak na uvedenou adresu ani na adresu uvedenou v záhlaví tohoto rozhodnutí se mu nepodařilo doručit. Z výpisu z centrální databáze zaměstnanců ze zahraničí evidovaných u Úřadu práce České republiky dále zjistil, že povinný má v České republice evidovanou adresu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný nemá v České republice místo pobytu a nebyl doposud zjištěn ani žádný jeho majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. listopadu 2017

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru